BevarHMS

BevarHMS er et skreddersydd og nettbasert HMS-system. Systemet hjelper borettslag og sameier med å passe på at kravene til internkontroll blir fulgt opp. Systemet identifiserer aktuelle risikoområder for boligselskapet. BevarHMS gjør det enklere å følge opp HMS-arbeidet og å holde orden på lovpålagt dokumentasjon. BevarHMS brukes av store og små borettslag og sameier i hele landet.

Illustrasjonsbilde av Blåkollen borettslag
BevarHMS er gull verdt for oss. Programmet er styrets hukommelse på hva som er gjort, og hva som bør gjøres. — Laila Tryde, Styreleder i Linneslia Borettslag
Når man tenker over det, så er det HMS i det meste et styre gjør og har ansvar for. — Torbjørg Lindquist, Styreleder i Blåkollen borettslag

Hva inneholder programmet?

Aktiviteter og årshjul

Boligselskapets hukommelse. Her får du oversikt, historikk, påminnelser og dokumentasjon av repeterende oppgaver. Du kan behandle sakene også på din smarttelefon.

Risikovurdering

Gir vurdering av hva som kan gå galt, og forslag til tiltak. Risiko vist i form av trafikklys. Se på skjerm eller skriv ut. Tar vare på tidligere versjoner.

Avvik/Tiltak

Oppfølging av feil, mangler og forbedringstiltak. BevarHMS gir oversikt, historikk, påminnelser og dokumentasjon. Du kan behandle sakene også på din smarttelefon.

HMS-håndbok

Inneholder rutiner som forteller hvem, hva og hvordan. Søk-funksjon og henvisninger til regelverket. Dokumentmaler og digitale sjekklister tilpasset boligselskapet.

Arkiv

Inneholder filarkiv for dokumentasjon, søk-funksjon, last opp en eller flere filer samtidig, tilpasset mappestruktur, historikk - se hva tidligere styrer jobbet med.

Brukerstøtte

I BevarHMS finner du relevante HMS-nyheter, opplæringsvideoer og brukerveiledninger. Direkte brukerstøtte får du fra HMS-rådgiver i boligbyggelaget.

Illustrasjonsbilde av Hesjaholten borettslag

Hvem er vi?

BevarHMS er utviklet i regi av Storbybolig, som er et samarbeid mellom boligbyggelagene Usbl på Østlandet, Bate i Rogaland, BOB og Vestbo i Vestland, TOBB i Midt-Norge, Nobl i Nordland, Bonord i Troms og Finnmark og Sørlandet Boligbyggelag (SØBO) i Agder. Samarbeidet ble etablert i 2008 og gir de til sammen ca. 340 000 medlemmene muligheten til å skaffe seg bolig i de andre byene gjennom en avtalt forkjøpsrett.

Ofte stilte spørsmål

Hva er internkontroll?

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at boligselskapet representert ved styret planlegger, organiserer, følger opp og dokumenterer i samsvar med krav i helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Hensikten med internkontroll i boligselskap er at sikkerheten skal være så god som mulig, slik at beboerne til enhver tid er trygge i sine nærområder. Aktuelle tema er brann, el-sikkerhet, uteområder, lekeplasser, oppfølging av ansatte, avfallshåndtering, heis, byggherreansvar ved bygningsmessige arbeider, felles varmtvann og andre felles installasjoner.

Hvem selger BevarHMS?

Alle borettslag og sameier i Norge kan inngå avtale om bruk av BevarHMS. Jeg ønsker en demo.

I tillegg til Storbylagene Usbl, Bate, BOB, Vestbo, TOBB, Nobl, Bonord og SØBO, kan avtale om BevarHMS også inngås med LABO, MOBO Helgeland, OMT BBL, Polarlys BBL, Skien BBL og Vansjø BBL.

Hvem gjelder internkontroll for?

Det følger av § 4 i forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter, at den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utføres internkontroll i virksomheten. Begrepet virksomhet omfatter ikke bare næringsvirksomhet. Også boligeieformer hvor flere mennesker eier eller forvalter boligbygg og/eller omkringliggende områder i fellesskap, faller inn under begrepet virksomhet. Derfor er boligselskap som borettslag, sameier og vel (boligvirksomheter) underlagt forskriften som i «dagligtale» kalles for internkontrollforskriften.