(Du er ikke innlogget)

Logg inn

 Logg innLogg inn med BBLID


 

Velkommen til BevarHMS

BevarHMS gir boligselskap styring og oversikt i arbeidet med å tilfredsstille myndighetenes krav innen helse, miljø og sikkerhet.

Løsningen bidrar til at styrets medlemmer i et boligselskap blir kjent med og på en effektiv måte kan etterleve de plikter og ansvar de har i henhold til lover og forskrifter.

Initiativet til BevarHMS ble tatt av Storbybolig AS som eies av flere boligbyggelag i fellesskap.

En løsning som tar hensyn til viktige tema som brannvern, kontroll av elektriske anlegg og utstyr, lekeplasser, dugnad, tekniske installasjoner, ansatte m.m.