Kontakt boligbyggelag

For spørsmål vedrørende løsningen BevarHMS, ta kontakt med:

Kontaktpersoner

Boligbyggelag Telefon Kontaktperson Stilling
Bate boligbyggelag
51849500 Laurie Gusevik HMS og kvalitetsansvarlig
BOB - Bergen og Omegn BBL 55547400 Stian Totland
Prosjektleder HMS/Eiendomsforvaltning
Boligbyggelaget Nobl 75506759 Espen Nygård Prosjektleder BBL Planlegging og Prosjekt
Boligbyggelaget Romerike (BORI) 63890200 Tormod Fredrisken Prosjektleder
BONORD - Boligbyggelaget i Nord 77603200 Kjell Magnar Lekang IT-konsulent / HMS-rådgiver
Larvik Boligbyggelag (LABO)
33138500
Dag Rune N. Norheim  Teknisk konsulent
MOBO Helgeland BBL 75137021 Jørn Sandstedt Seksjonsleder forvaltning
Mosjøen og Omegn Boligbyggelag
75111250
Stian Pedersen 
Teknisk konsulent
NBBO Byggtek AS 32211588 Rune Tollefsen Daglig leder
Ofoten og Midt-Troms BBL (OMT)
76950910
Sigurd Leiros
Prosjektleder teknisk avdeling
RINGBO BBL 32113600 Jonny Fjellstad Driftstekniker
Skien Boligbyggelag
35504500 Terje Flatlandsmo
Forvaltningskonsulent
TOBB
73831500 Egil I. Lyngen HMS-rådgiver
Usbl 22983800 Aleksander Vethe Sandvig Prosjekt- og byggeleder
Vansjø BBL
95266200
Thorstein Pedersen
HMS-rådgiver
Vestbo 55309600 Jane Valderhaug Prosjektleder